Martyna Worobel

Martyna jest absolwentką Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Od początku swojej drogi zawodowej pracowała z dziećmi zwiększając swój warsztat pracy kursami i szkoleniami z dziedziny pediatrii.
Przez 5 lat pracowała w Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie prowadząc terapie integracji sensorycznej, wad postawy dzieci i młodzieży oraz terapie neutorozwojową niemowląt. Swoje umiejętności pediatryczne poszerzyła również o wiedzę z zakresu oligofrenopedagogiki kończąc studia podyplomowe.

Prowadzi terapie najmniejszych pacjentów z asymetria ułożeniową, zaburzeniami napięcia mięśniowego, opóźnieniem rozwoju ruchowego oraz wadami postawy. Aktualnie przyjmuje w Wojewódzkim Szpitalu dziecięcym.

Szkolenia i kursy:

  • Kurs terapii neurorozwojowej niemowląt NDT BOBATH
  • Kurs terapii neurorozwojowej NDT
  • Kurs integracji sensorycznej 1 i 2
  • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki ogólnej
  • Studia podyplomowe z zakresy Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Szkolenie ,,zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u małych dzieci
  • Szkolenie Widzenie a uczenie się czyli jak funkcje wzrokowe wpływają na naukę
  • Praktyczne podejście do wad postawy – kurs wg Korrektiv

Umów się na pierwszą wizytę!